So Xo Mien Trung Truc Tiep LanZhou: dịch bệnh đã lan tràn trong cộng đồng

Mục LụcSo Xo Mien Trung Truc Tiep LanZhou: dịch bệnh đã lan tràn trong cộng đồng

Vị Trí:Xổ số Minh Ngọc > Xổ số Minh Ngọc >

So Xo Mien Trung Truc Tiep LanZhou: dịch bệnh đã lan tràn trong cộng đồng

Cập Nhật:2022-07-28 09:36    Lượt Xem:189

So Xo Mien Trung Truc Tiep LanZhou: dịch bệnh đã lan tràn trong cộng đồng

[0)}Trong buổi họp báo về s ự phòng ngừa và kiểm soát của COVID-19 ở LanZhou (7th) diễn ra vào sáng nay (July 14), Yang Dezhi, phó thị trưởng thành phố LanZhouSo Xo Mien Trung Truc Tiep, phản ứng lại câu hỏi và giải thích của một nhà báo về chính sách tương ứng trong vòng địa phương LanZhou về việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp điều khiển tạm thời một tuần rằng dịch này là một biến truyền nhiễm cực kỳ truyền nhiễm, với một khoảng thời gian truyền dịch ngắn, sức nhiễm và tốc độ nhanh, Đã phát tín hiệu cộng đồng và dịch bệnh đang phát triển. Nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất khó hiểu.