Xổ Số Miền Bắc 2/2/2021 Đài Loan đang có động lực trong một nhà máy quân sự, bắt bóng tối và bắt giữ hoạt động gián điệp Cộng sản, nhưng đây là mấu

Mục LụcXổ Số Miền Bắc 2/2/2021 Đài Loan đang có động lực trong một nhà máy quân sự, bắt bóng tối và bắt giữ hoạt động gián điệp Cộng sản, nhưng đây là mấu

Vị Trí:Xổ số Minh Ngọc > Xổ số Minh Ngọc >

Xổ Số Miền Bắc 2/2/2021 Đài Loan đang có động lực trong một nhà máy quân sự, bắt bóng tối và bắt giữ hoạt động gián điệp Cộng sản, nhưng đây là mấu

Cập Nhật:2022-07-26 10:17    Lượt Xem:133

Xổ Số Miền Bắc 2/2/2021 Đài Loan đang có động lực trong một nhà máy quân sự, bắt bóng tối và bắt giữ hoạt động gián điệp Cộng sản, nhưng đây là mấu

[Global Times special tương đương Cheng Dong và Li Yao] tình hình liên tục căng thẳng, và chính quyền DP bắt đầu dấn thân vào một khu quân sự gọi là hỗn loạn. Gần đây, Bộ Quốc Phòng Đài Loan đưa ra một báo cáo, đề cập rằng đất liền có liên quan tới xâm nhập và trộm bí mật trong các cơ s ở quân sự tự chế trên đảo. Các chuyên gia tin rằng không còn quan trọng nếu chính công nghệ phát triển hay không, điều quan trọng nhất là các nhà chức trách Đài Loan không dùng cái gọi là rò rỉ bí mật để làm mất uy tín đất liền với động cơ xấu xa. Theo Đài truyền thông Hoa Kỳ về 24th, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã gửi cho Công ty Lập pháp Viên một bản báo cáo về hiệu quả của cuộc điều tra an ninh và kiểm tra bí mật của các nhà s ản xuất quốc phòng. Theo báo cáoXổ Số Miền Bắc 2/2/2021, đối với các đơn vị sản xuất vũ khí, trạm kiểm to án an ninh, chủ yếu tập trung vào nhân lực, được thành lập trong đội an ninh quân đội, gồm đội kiểm tra nhân sự, nhóm phân tích bí mật, nhóm làm việc kiểm toán phía Bắc, đội phân phối kiểm toán trung ương và nhóm làm việc kiểm toán phía Nam. theo các đặc điểm của nhiệm vụ, nó được phân công cho Cục Chiến tranh chính trị của Bộ quốc phòng, người chịu trách nhiệm trong việc thực thi các nhiệm đặc biệt như là điều tra an ninh, đánh giá bí mật và kiểm toán nhân viên của công ty quốc phòng. Trong số đó, đội kiểm tra miền bắc, trung tâm và miền nam đã được bổ nhiệm tại các phòng dự án của công ty Taichug và Kaohang Taichuan ship card in the new Academy of Sciences, the Chinese Academy of Sciences, either. Sử dụng chế độ dân cư của dự án di động, họ thực hiện các công việc kiểm tra an to àn và kiểm toán, và được trao đổi trực tiếp với các nhà máy sản xuất tại các khu vực khác nhau và các buổi phỏng vấn và kiểm tra của những nhà máy gia được phân loại. Theo báo cáo của

Với nhu cầu của máy bay tự chế, tàu ngầm tự làm và phát triển vũ khí mới, nhu cầu con người của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc và các nhà sản xuất liên quan đã tăng lên. Để đảm bảo sự an to àn và độ tinh khiết của nhân viên này, cũng như sự hợp tác của nhà thầu và thông tin với quy tắc quản lý và kiểm soát an ninh, Cục điều hành các vấn đề chính trị và chiến tranh đã thực hiện một cuộc điều tra an ninh sâu sắc về nhân viên mật, theo nguyên tắc \