Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Chính quyền giám sát thị trường vẫn tiếp tục tăng cường chất lượng và an ninh giám sát sản phẩm kem và kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý

Mục LụcSớ Đầu Đuôi Miền Nam Chính quyền giám sát thị trường vẫn tiếp tục tăng cường chất lượng và an ninh giám sát sản phẩm kem và kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý

Vị Trí:Xổ số Minh Ngọc > Xổ số Minh Ngọc >

Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Chính quyền giám sát thị trường vẫn tiếp tục tăng cường chất lượng và an ninh giám sát sản phẩm kem và kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý

Cập Nhật:2022-07-17 11:25    Lượt Xem:184

Sớ Đầu Đuôi Miền Nam Chính quyền giám sát thị trường vẫn tiếp tục tăng cường chất lượng và an ninh giám sát sản phẩm kem và kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý

The State Administration of Market Supervision công bố ngày hôm nay rằng kể từ đầu hè, the State Administration of Market control has thỉnh cầu các ban giám sát thị trường địa phương tăng cường sự giám sát của đồ uống đông lạnh như kem, và tăng thêm sự giám sát và thanh tra về sản xuất kem và kinh doanh, và giám sát và kiểm tra lấy mẫu của sản phẩm kem. Theo các thống kê sơ bộ, ở phần đầu tiên của 2022, các bộ phận giám sát thị trường ở mọi cấp độ đã tổ chức giám sát và kiểm tra mẫu của các lượt đấu của kem 31377Sớ Đầu Đuôi Miền Nam, gồm protein, Natri cyclmat, Natri saccharin, asartame, vi khuẩn tổng số, coltan, Salmonella, Listeria monoytogenes, v. Trong số đó, được phát hiện hàng chục mẫu chưa đủ tiêu chuẩn, và các vật không đủ tiêu chuẩn là lượng vi khuẩn tổng thể, nhóm khuẩn hộp đêm, Listeria monoytogenes và protein. Nguyên nhân chủ yếu của việc kiểm tra mẫu thử chưa được xác định là việc kiểm soát không phù hợp các điều kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất và xử lý, hay vi khuẩn gây ra bởi việc vận chuyển, tải và bán hàng không bình thường. Bộ phận giám sát thị trường địa phương đã xử lý các công ty và sản phẩm không đủ tiêu chuẩn đã gặp rắc rối theo luật. Chính quyền giám sát thị trường yêu cầu các bộ phận giám sát thị trường địa phương tiếp tục tăng cường sự giám sát và kiểm tra các công ty sản xuất đồ uống đông lạnh như kem, giám sát và kiểm tra hàng hóa, kiểm tra chặt chẽ và xử lý các hành vi bất hợp pháp, và đảm bảo chất lượng và an to àn của các loại đồ uống đông lạnh như kem. Description Bản phát biểu: bản thảo độc quyền của sina. Bản thảo không được phép thực hiện mà không có giấy phép.