Dự Đoán Miền Bắc Ngày 30 Tháng 1 Lý Jin, Tổng thư ký của xã hội ung thư lâm sàng Trung Quốc, đã đến thăm Học viện y tế cao độ.

Mục LụcDự Đoán Miền Bắc Ngày 30 Tháng 1 Lý Jin, Tổng thư ký của xã hội ung thư lâm sàng Trung Quốc, đã đến thăm Học viện y tế cao độ.

Vị Trí:Xổ số Minh Ngọc > Xổ số Minh Ngọc >

Dự Đoán Miền Bắc Ngày 30 Tháng 1 Lý Jin, Tổng thư ký của xã hội ung thư lâm sàng Trung Quốc, đã đến thăm Học viện y tế cao độ.

Cập Nhật:2022-07-12 10:29    Lượt Xem:81

Dự Đoán Miền Bắc Ngày 30 Tháng 1 Lý Jin, Tổng thư ký của xã hội ung thư lâm sàng Trung Quốc, đã đến thăm Học viện y tế cao độ.

Giáo sư Lý Jin, bộ trưởng bộ phận Kỹ thuật Y khoa Trung Quốc và giám đốc khoa ung thư khoa khoa khoa của Viện Y khoa Đông Dương thuộc Đại học Tong, được mời đến thăm trụ sở Châu Á Thái Bình Dương của Viện Y học cao cấp Châu Âu để trao đổi sâu sắc với Giáo sư Joo LiyaDự Đoán Miền Bắc Ngày 30 Tháng 1, người sáng lập viện khoa học và người phụ trách nghiên cứu phân tử tại Viện nghiên cứu Giải thưởng Jean d'rsono Pháp, và đội ngũ. Học viện y cao cấp châu Âu được thành lập bởi Jean Pierre Pierre Pierre Pierre Pierre, chủ tịch tập đoàn ESMO, Trong nhiều năm, ông ấy đã tham gia vào việc trao đổi y tế ung thư và nghiên cứu ma túy ung thư quốc tế. Giáo s ư Li Jin tin rằng chúng ta nên củng cố sự trao đổi giữa các lĩnh vực ung bướu của Trung Quốc và Châu Âu, và phát triển sự giao tiếp và trao đổi nhiều thứ để quốc tế hóa sự phát triển của Trung Quốc, và cũng là thúc đẩy công nghệ y học quốc tế cho các bệnh nhân Trung Quốc. Dừng lại