Tần Suất Vĩnh Long Làm việc tốt trong việc đo nhiệt độ và khử trùng, và ngăn chặn các dịch bệnh trong giao thông công cộng.

Mục LụcTần Suất Vĩnh Long Làm việc tốt trong việc đo nhiệt độ và khử trùng, và ngăn chặn các dịch bệnh trong giao thông công cộng.

Vị Trí:Xổ số Minh Ngọc > Xổ số Minh Ngọc >

Tần Suất Vĩnh Long Làm việc tốt trong việc đo nhiệt độ và khử trùng, và ngăn chặn các dịch bệnh trong giao thông công cộng.

Cập Nhật:2022-06-18 10:10    Lượt Xem:147

Tần Suất Vĩnh Long Làm việc tốt trong việc đo nhiệt độ và khử trùng, và ngăn chặn các dịch bệnh trong giao thông công cộng.

The phóng viên đã nhìn thấy chi nhánh giao thông radio của Chính phủ đã tham gia vào nhóm đầu tư phát sóng thông tin phát triển thông tin giao thông. Công ty vận tải công cộng tiếp tục làm việc tốt trong việc khử trùng và ngăn chặn dịch bệnh. Và công ty vận tải công cộng cũng đã tăng việc bảo trì và kiểm tra thường xuyên của các xe để đảm rằng các xe không bị vỡ ra do nhiệt độ đột ngột. The phóng viên đã nhìn thấy trên trạm xe buýt ở Trung tâm đường 296 rằng những người đi vào trạm xe buýt phải đo nhiệt độ và ghi lại dữ liệu nhiệt độ để kiểm tra. Theo người chịu trách nhiệm chi nhánh tàu Shuangbei của miền tây giao thông công cộng, để kiểm soát việc ngăn chặn dịch bệnh, kể từ tuần nàyTần Suất Vĩnh Long, ngoài việc xác định nhiệt độ đón kháchTần Suất Vĩnh Long, mỗi chiếc xe buýt phải được khử trùng hoàn to àn sau khi tới trạm. Thêm vào đó, họ còn củng cố bảo vệ chống dịch bệnh nhân và kiểm tra xe cộ. Thí dụ như các tài xế lái xe và người vận chuyển, trước khi vào vị trí hàng ngày, họ sẽ đo nhiệt độ cơ thể và kiểm tra sức khỏe của họ, chỉ khi nhiệt độ cơ thể bình thường và sức khỏe của họ xanh lá mới có thể tiếp nhận vị trí. Nó nói ra, nó nói ra, nó lối đó... Cho dùng người nhà ga để đóng nhiệt lượng cơ thể hộp